3

SAĞLIK

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH 3.1, 3.2 ve 3.4) 3’de sağlık bakış açısıyla sürecin vazgeçilmez hedefleri bulunmaktadır. 

03_saglik_son-03.png

3.1 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürülmesi, 3.2 2030’a kadar yeni doğanların ve beş yaş altı çocukların engellenebilir ölümlerinin bitirilmesi,

3.3 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilmiş tropik hastalık salgınlarının bitirilmesi ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi,

3.4 2030’a kadar koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin üçte bir oranında azaltılması ile akıl sağlığı ve esenliğin desteklenmesini kapsar.