top of page

İLKELERİMİZ

“Geliştiren Bakım” Çerçevesinde

Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim süreci çevresel ve biyolojik risk faktörlerine bağlı olarak olumsuz etkilenmesi çocukların yaşıtlarıyla aralarında gelişimsel farkların oluşmasına ve/ veya gelişimlerinin gecikmesine neden olabilmektedir.  Biyolojik risk faktörleri doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında görülen örneğin; bebeklerin düşük doğum ağırlığı (DDA) ve prematüre olarak dünyaya gelmeleridir. Çevresel risk faktörleri ise;  bebeğin içine doğduğu ailenin sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim bakımından dezavantajlı olması durumu, bebeğin tıbbi bakımı, beslenme, korunma ve barınma fırsatlarından yararlanamaması gibi etkenler olup çocuğun gelişiminin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu çerçevede bakıldığında tüm bu risk faktörlerinin ele alınarak ebeveynlik rollerinin geliştiren bakım çerçevesinde yürütülmesi oldukça önemlidir. Geliştiren bakım , çocuğun sağlık, beslenme, güvenlik korunma, öğrenme eğitim açısından bütüncül olarak duyarlı bakım çerçevesinde desteklemesini sağlamaktadır.

bottom of page