top of page

KURULUŞ AMACIMIZ

EÇG nedir?Bilimsel dayanağı nedir?

Erken Çocukluk Dönemi; Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Yorum 7’de  0-8 yaş aralığındaki dönem olarak tanımlanmaktadır.  Yapılan araştırmalar, erken çocukluk dönemindeki sağlık durumunun (doğum ağırlığı, büyüme, fiziksel kapasite ve bilişsel kapasite gibi ) erişkin sağlığının  (kas gücü, kemik yoğunluğu, görme ve işitme işlevleri, fiziksel ve bilişsel kapasite, hatta yaşam beklentisi dahil) güçlü bir göstergesi olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, prenatal dönemden, 8 yaşa kadar, yüksek kalitede erken çocukluk gelişimi hizmetlerinin, sektörler arası düzeyde eşgüdümü, izlemi ve değerlendirilmesi önerilmektedir. Bilimsel araştırmaların ışığında, Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde, akademisyenler, devlet kurumları, özel sektör dahil toplumunu tüm kesimlerinin onayı ve desteği ile Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Politikası oluşturulması amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Erken çocukluk döneminde olan (0-8 yaş) tüm çocukların; sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, öğrenmeye devam eden ve var olan gelişimsel potansiyeline ulaşmış bireyler olması ve hiçbir çocuğun geride bırakılmaması Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun temel vizyonudur. Her çocuğun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası’nın (DB) benimsediği “Geliştiren Bakım Çerçevesinde” gelişimsel potansiyeline ulaşmasını sağlayacak güvenli, sağlıklı ortamlarda büyüyebilmesi, yeterli ve dengeli beslenebilmesi, ailesinin şefkatli, duyarlı, bireyselleştirilmiş bakımını ve desteğini alabilmesi, gereksinimi olan tüm erken çocukluk hizmetlerine (sağlık, beslenme, bakım, eğitim, koruma, psikososyal vb.) erişebilmesi, erken öğrenme fırsatlarının sağlanabilmesi ve bu amaçla ailelerin ve diğer bakım verenlerin desteklenmesi Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun temel ilkesidir. Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, erken çocukluk gelişimini destekleyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, kanıta dayalı uygulamalarla erken çocukluk gelişimini destekleyecek hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak, üretilmiş olan proje ve politikalara yön verecek çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak, erken çocukluk gelişimini desteklemek Platformun misyonudur.

bottom of page