ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HANGİ YAŞLARI KAPSAR? 

Erken çocukluk dönemi, insan yaşamının ilk sekiz yılını kapsayan dönem olarak  tanımlanmaktadır.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

ArrowDown-01.png

Erken deneyimler ne kadar zenginse öğrenme o kadar zenginleşir.  Çocukların  öğrenmeleri anne karnından itibaren desteklenmelidir. 

Lightlogo-01.png
Lightlogo-01.png

Çocuklar kendiliğinden belli bir sıraya göre  yaş aldıkça öğrenirler. Bu nedenle öğrenme için uygun yaşlar beklenmelidir. 

ArrowUp-01.png

%90

Brain-01.png

ÇOCUKLARDA BEYİN GELİŞİMİNİN

5 YAŞINDAN ÖNCE TANIMLANIR

grafik-01.png

ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMAK NEDEN GEREKLİDİR?

Fayda-maliyet analizlerinin yanı sıra sosyal koruma çabalarına ilişkin analizlerde ‘erken çocukluk gelişimine doğumdan başlayarak yapılacak yatırımların, yoksulluğun tehdit ettiği çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini azaltabileceği ve çocuklar için uzun verimli yararlar sağlayabileceği’ savını daha da güçlendirmiştir. Üstelik potansiyellerini sonuna kadar gerçekleştirmek çocukların en temel haklarından biridir. Bu görüşü James J. Heckman çalışmalarında açıkça ortaya koymuştur.