top of page

HAKKIMIZDA

MİSYON

Misyon

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, erken çocukluk gelişimini destekleyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, kanıta dayalı uygulamalarlaerken çocukluk gelişimini destekleyecek hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak, üretilmiş olan proje ve politikalara yön verecek çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak, erken çocukluk gelişimini desteklemek.

VİZYON

Vizyon

Erken çocukluk döneminde olan (0-8 yaş) tümçocukların; sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, öğrenmeye devam eden vevar olangelişimsel potansiyeline ulaşmış bireyler olması ve hiçbir çocuğun geride bırakılmaması.

NE AMAÇLIYORUZ?

Ne Amaçlıyoruz

0-8 yaş dönemindeki çocukların aileleri ile bu çocuklar ile temasa geçen tüm profosyenellere bilgi paylaşımı yoluyla destek olmak, Erken çocuk gelişimi ile ilgili özel ve resmi kurum kuruluşlarla işbirliğine geçerek bu alanda yapılan çalışmaları paylaşmak, 

ERKEN ÇOCUK GELİŞİMİ

PLATFORMU (EÇGEP)

GENEL BİLGİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği ile UNICEF işbirliği ile yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi Politikaları Projesinin bir çıktısı olarak kurulmuş olup, bu platform aşağıdaki  sivil toplum örgütlerini içermektedir. 

PLATFORM ÜYELERİMİZ

logo-02.jpg
logo-03.jpg
logo-04.jpg
logo-05.jpg
logo-06.jpg
logo-07.jpg
logo-08.jpg
logo-09.jpg
logo-10.jpg
logo-11.jpg
logo-12.jpg
logo-13.jpg
logo01-01.jpg
logo-13.jpg
logo01-02.jpg
logo01-03.jpg

VİZYON - MİSYON

Vizyonumuz: Tüm çocukların, potansiyellerini sonuna kadar geliştirmiş, sağlıklı mutlu ve kendine güvenen, öğrenebilen çocuklar olması ve hiçbir çocuğun geride bırakılmaması.

 

Misyonumuz: Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, erken çocuk gelişimini destekleyen tüm meslek mensuplarına yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, kanıta dayalı erken çocukluk gelişimini destekleyecek hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak, üretilmiş olan proje ve politikalara yön verecek çalışmalar yaparak erken çocukluk gelişimini desteklemek.

İLKELERİ

Her çocuğun Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in ve Dünya Bankası’nın yayınladığı “Geliştiren Bakım” çerçevesinde güvende, sağlıklı, mutlu, yeterli ve dengeli beslenebilen, ailesinin şefkatli, duyarlı, bireyselleştirilmiş bakımını ve desteğini alabilen, gereksinimi olan tüm erken çocukluk hizmetlerine (sağlık, eğitim, koruma, psikosoyal vb ) ulaşabilen, en üst gelişimsel potansiyeline ulaşmasını sağlayacak ortamda büyümesi, erken öğrenme fırsatlarının sağlanması ve bu amaçla ailelerin ve diğer bakım verenlerin desteklenmesi için:

Erken çocuk gelişimine yönelik geliştirici, destekleyici ve koruyucu çalışmaların bilimsel temeller doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

Erken çocuk gelişimine yönelik geliştirici, destekleyici ve koruyucu çalışmaların etik kurallar temel alınarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

Erken çocukluk gelişimine yönelik geliştirici, destekleyici ve koruyucu çalışmaların ve hizmetlerin ülkemizde yaşayan tüm çocuklar (mülteci, sığınmacı ve diğer kırılgan gruplar) için eşit ve kapsayıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak,

Platformda yer alan tüm üyelerin tüm çalışmalardan bilgi sahibi olmasını, katılımını ve tüm çalışmaların şeffaflığını sağlamak,

 

Diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile resmi kurum ve kuruluşlar ile etkili ve etik ilişkiler geliştirme, hukuka saygı, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde gelişim süreci göstermek,

Amaç

AMAÇLARI

 1. Sekiz yaşın altındaki çocukların gelişimini disiplinler üstü “Geliştiren Bakım” çerçevesinde bir yaklaşımla desteklemek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasında da bulunan küçük çocuklara yönelik aşağıdaki amaçların gerçekleşebilmesinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

 2. Bebek ve çocuk ölümlerini azaltan girişimlerin desteklenmesi 

 3. Her çocuğun, suya, sanitasyona ve hijyene evrensel ve adil erişiminin sağlanması için politikalar önermek ve uygulamasını savunmak

 4. Her çocuğun, çevresel etkenlere bağlı ölüm ve hastalıklardan korunması için politikalar önermek

 5. Tüm çocukların yeterli ve dengeli beslenmeye ulaşmasını sağlayıcı girişimleri desteklemek

 6. Her çocuğun şiddetten kendisine yönelik her türlü şiddetten korunmasını (İhmal ve istismar ve fiziksel ceza da dahil) sağlayacak politikalar önermek ve uygulanmasını savunmak

 7. Her çocuğun aile içi şiddet ve savaş ortamı dahil olmak üzere dolaylı olarak maruz kaldığı şiddeti ve çocuk üzerindeki etkilerini azaltmak sosyal ve ekonomik açıdan desteklenen bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla korunmasını sağlayacak politikalar önermek uygulanmasını savunmak 

 8. Gebelikten itibaren 8 yaşa (ilkokulun ilk yılları) kadar çocuk gelişimini destekleyici politikalar önermek

 9. Her çocuğun 0-8 yaş döneminde yaşa özgü, gereksinimlere uygun, nitelikli, ulaşılabilir erken çocukluk eğitimine erişmesini sağlamak için politikalar önermek ve uygulanmasını savunmak 

 10. Her çocuğun doğumdan itibaren yasal kimlik sahibi olmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını savunulması

 11. Özel gereksinimleri olan çocukların erken tespiti, tanısı, desteklenmesi, hak ve olanaklara ulaşmasının sağlanması için politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını savunmak

 12. Anne ve çocuğun sağlığı ve gelişimi açısından çocukluk evliliklerin (18 yaşa kadar) ve gebeliklerin önlenmesini sağlayacak politikaların geliştirilmesine destek vermek uygulanmasını savunmak 

 13. Çocuklara yönelik yukarıdaki amaçların gerçekleşebilmesi için ortak hedefleri belirlemek,

FAALİYETLERİ

Erken Çocukluk Gelişimi Platformu temel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür. 

Çocuklara yönelik yukarıdaki amaçların gerçekleşebilmesi için ortak hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar ve projeler yürütmek

Platformu oluşturan sivil toplum örgütleri arasında iletişim ağı oluşturur.

Bilgi, birikim ve deneyim paylaşımları sağlar, istişare/iş birliği için ortak çalışma zemini sağlamak üzere toplantılar gerçekleştirir.

İlgili kurum, kuruluş ve politika geliştiricilerle amaçları doğrultusunda görüşmeler yapar.

Projeler üretir ve yürütür, ya da proje ortaklıkları yapar.

Sosyal medya ve platformlarda amaçlar doğrultusunda etkinlikler düzenler.

Erken Çocukluk Gelişimi politikalarının oluşturulması sürecinde katkı vermek üzere güncel mevzuatı takip eder, yürütülmesinin sağlanmasına katkı verir.

Erken Çocukluk Gelişimi alanında toplumsal farkındalığın arttırılması ve kamuoyu oluşturulması için etkinlikler (web sitesi kurulması, toplantılar yapılması, basın açıklaması yapılması gibi) yapar.

bottom of page